blu bar & grill ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (87)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy blu bar & grill tại 53 Võ Trường Toản, An Phú ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá blu bar & grill được 5 điểm. Hãy thử đến blu bar & grill trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

53 Võ Trường Toản, An Phú

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 11:30 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 11:30 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 11:30 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 11:30 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 11:30 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 11:30 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 11:30 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : blu bar & grill