Maison Man-Do Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (230)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 3 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Maison Man-Do Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Maison Man-Do Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Maison Man-Do Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

3 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 7:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 7:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 7:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM