Manwah Taiwanese Hotpot ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 88 Song Hanh Estella Place, An Phu, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Manwah Taiwanese Hotpot. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Manwah Taiwanese Hotpot được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Manwah Taiwanese Hotpot chưa? Rất đáng để thử đấy!

88 Song Hanh Estella Place, An Phu, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Manwah Taiwanese Hotpot