Shalom Coffee - Riverside Apartments ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (13)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 53 Võ Trường Toản, Street Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Shalom Coffee - Riverside Apartments. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Shalom Coffee - Riverside Apartments được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Shalom Coffee - Riverside Apartments chưa? Rất đáng để thử đấy!

53 Võ Trường Toản, Street

Mở cửa:
Thứ hai: 6:30 AM – 9:00 PM
Thứ ba: 6:30 AM – 9:00 PM
Thứ tư: 6:30 AM – 9:00 PM
Thứ năm: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ sáu: 6:30 AM – 9:30 PM
Thứ bảy: 6:30 AM – 9:00 PM
Chủ nhật: 9:00 AM – 7:00 PM