3T Egg Coffee Sai Gon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 355 Hoang Sa Tan Dinh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy 3T Egg Coffee Sai Gon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, 3T Egg Coffee Sai Gon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến 3T Egg Coffee Sai Gon chưa? Rất đáng để thử đấy!

355 Hoang Sa Tan Dinh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: