Percent Coffee House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 39 Hoa Cuc Ward 7, Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Percent Coffee House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Percent Coffee House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Percent Coffee House chưa? Rất đáng để thử đấy!

39 Hoa Cuc Ward 7, Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: