Kitchen Seoul ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Kitchen Seoul tại 10A Vo Tru_ng To_n An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Kitchen Seoul được 5 điểm. Hãy thử đến Kitchen Seoul trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

10A Vo Tru_ng To_n An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Kitchen Seoul