Continental Palace Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 132 - 134 Dong Khoi St., Dist 1 Hotel Continental Saigon, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Continental Palace Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Continental Palace Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Continental Palace Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

132 - 134 Dong Khoi St., Dist 1 Hotel Continental Saigon, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: