The Coffee Bean & Tea Leaf ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 99 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, Dist. 1 Just down from the corner of Nguyen Hue Street and Huynh Thuc Khang Street, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Coffee Bean & Tea Leaf. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Coffee Bean & Tea Leaf được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Coffee Bean & Tea Leaf chưa? Rất đáng để thử đấy!

99 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, Dist. 1 Just down from the corner of Nguyen Hue Street and Huynh Thuc Khang Street, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: