Mint and Paul Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (275)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Mint and Paul Restaurant tại 48 Cao Triều Phát, Tân Phong ,Quận 7 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mint and Paul Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Mint and Paul Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

48 Cao Triều Phát, Tân Phong

Quận/Huyện : Quận 7

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Mint and Paul Restaurant