Lava Cuisine & Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Lava Cuisine & Lounge tại 74/3 Hai Ba Trung Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Lava Cuisine & Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến Lava Cuisine & Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

74/3 Hai Ba Trung Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: