Teppanyaki Hajime Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Teppanyaki Hajime Restaurant tại 34 Pham Viet Chanh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Teppanyaki Hajime Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Teppanyaki Hajime Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

34 Pham Viet Chanh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Teppanyaki Hajime Restaurant