Hurom Juice Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 50 Ho Tung Mau, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hurom Juice Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hurom Juice Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hurom Juice Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

50 Ho Tung Mau, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: