DUPRE Dining & Lounge ( Vietnamese Restaurant & Live Music Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 24 Bis Dong Du Ben Nghe ward, D.1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy DUPRE Dining & Lounge ( Vietnamese Restaurant & Live Music Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, DUPRE Dining & Lounge ( Vietnamese Restaurant & Live Music Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến DUPRE Dining & Lounge ( Vietnamese Restaurant & Live Music Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

24 Bis Dong Du Ben Nghe ward, D.1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: