Dong Nguyen Chicken rice ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 801 Nguyen Trai, Phuong 14, Quan 5, Ho Chi Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dong Nguyen Chicken rice. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dong Nguyen Chicken rice được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dong Nguyen Chicken rice chưa? Rất đáng để thử đấy!

801 Nguyen Trai, Phuong 14, Quan 5, Ho Chi Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Dong Nguyen Chicken rice