Cam Cam Kafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 806/5e Nguyen Trai 2nd Floor, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cam Cam Kafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cam Cam Kafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cam Cam Kafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

806/5e Nguyen Trai 2nd Floor, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://camgrouphospitality.wordpress.com/2018/05/29/cam-cam-kafe/