Tien Phat Dim Sum Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (929)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 18 Ký Hoà, Phường 11 ,Quận 5 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tien Phat Dim Sum Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tien Phat Dim Sum Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tien Phat Dim Sum Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

18 Ký Hoà, Phường 11

Quận/Huyện : Quận 5

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 6:00 AM – 12:30 PM
Thứ ba: 6:00 AM – 12:30 PM
Thứ tư: 6:00 AM – 12:30 PM
Thứ năm: 6:00 AM – 12:30 PM
Thứ sáu: 6:00 AM – 12:30 PM
Thứ bảy: 6:00 AM – 12:00 PM
Chủ nhật: 6:00 AM – 12:00 PM