Robata Dining An ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến VN, 15c Lê Thánh Tôn, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Robata Dining An. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Robata Dining An được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Robata Dining An chưa? Rất đáng để thử đấy!

VN, 15c Lê Thánh Tôn, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

http://www.robata-an.com/en