Cafe Central An Dong ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 18 An Duong Vuong, District 5 The Windsor Plaza Hotel, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Central An Dong. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Central An Dong được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Central An Dong chưa? Rất đáng để thử đấy!

18 An Duong Vuong, District 5 The Windsor Plaza Hotel, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: