Pizza Roma ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 728 Tran Hung Dau Street, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pizza Roma. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pizza Roma được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pizza Roma chưa? Rất đáng để thử đấy!

728 Tran Hung Dau Street, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: