King Bbq Buffet ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 100 Hung Vuong Street Hung Vuong Square, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy King Bbq Buffet. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, King Bbq Buffet được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến King Bbq Buffet chưa? Rất đáng để thử đấy!

100 Hung Vuong Street Hung Vuong Square, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: