E:T Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 1st Floor, 151/9 Dong Khoi District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy E:T Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, E:T Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến E:T Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

1st Floor, 151/9 Dong Khoi District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: