GYUMARU HAMBURG STEAK LTT ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 8/3 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City TPHCM Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy GYUMARU HAMBURG STEAK LTT. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, GYUMARU HAMBURG STEAK LTT được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến GYUMARU HAMBURG STEAK LTT chưa? Rất đáng để thử đấy!

8/3 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City TPHCM Vietnam

Mở cửa: