Minami Pub 1 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 8/19A Le Thanh Ton Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Minami Pub 1. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Minami Pub 1 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Minami Pub 1 chưa? Rất đáng để thử đấy!

8/19A Le Thanh Ton Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: