Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Ngo Duc Ke ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 7 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Ngo Duc Ke. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Ngo Duc Ke được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Ngo Duc Ke chưa? Rất đáng để thử đấy!

7 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: