Com Chay Mani ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Com Chay Mani tại 291/2 Vo Van Tan, Phuong 5, Quan 3 Quan 3, Ho Chi Minh City 084 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Com Chay Mani được 5 điểm. Hãy thử đến Com Chay Mani trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

291/2 Vo Van Tan, Phuong 5, Quan 3 Quan 3, Ho Chi Minh City 084 Vietnam

Mở cửa: