Dong Pho ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (686)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 57 Hồ Xuân Hương, Phường 6 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dong Pho. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dong Pho được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dong Pho chưa? Rất đáng để thử đấy!

57 Hồ Xuân Hương, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:00 PM