Little HaNoi Egg Coffee Le Lai ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (138)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 212 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Little HaNoi Egg Coffee Le Lai. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Little HaNoi Egg Coffee Le Lai được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Little HaNoi Egg Coffee Le Lai chưa? Rất đáng để thử đấy!

212 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 10:00 PM