The Tavern ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Tavern tại R2-24 Hung Gia 3, Bui Bang Doan Street Phu My Hung, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Tavern được 5 điểm. Hãy thử đến The Tavern trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

R2-24 Hung Gia 3, Bui Bang Doan Street Phu My Hung, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Tavern