Kesera Bar Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 26/3 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kesera Bar Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kesera Bar Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kesera Bar Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

26/3 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: