Pasha Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 25 Dong Du Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pasha Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pasha Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pasha Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

25 Dong Du Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://pasha.com.vn