Happy Thai ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 76 Hai Ba Trung Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Happy Thai. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Happy Thai được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Happy Thai chưa? Rất đáng để thử đấy!

76 Hai Ba Trung Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/HAPPY-THAI-112148103552461/