Kyung Bok Gung Korean Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 52 Hai Ba Trung Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kyung Bok Gung Korean Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kyung Bok Gung Korean Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kyung Bok Gung Korean Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

52 Hai Ba Trung Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: