Zest Bistro & Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến #5 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Zest Bistro & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Zest Bistro & Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Zest Bistro & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

#5 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: