Tuan & Tu Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 06 Thai Van Lung Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tuan & Tu Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tuan & Tu Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tuan & Tu Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

06 Thai Van Lung Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/Tu%E1%BA%A5nT%C3%BA-Restaurant-245488255635649/?fref=nf