Drinking & Healing ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Drinking & Healing tại 2nd Floor, 25 Ho Tung Mau District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Drinking & Healing được 5 điểm. Hãy thử đến Drinking & Healing trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

2nd Floor, 25 Ho Tung Mau District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/drinking.n.healing/