Bong Sen Hotel Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bong Sen Hotel Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bong Sen Hotel Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bong Sen Hotel Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: