Zen Saigon Japanese Yakitori Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Saigon Sky Garden, 20 Le Thanh Ton Street, Distric 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Zen Saigon Japanese Yakitori Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Zen Saigon Japanese Yakitori Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Zen Saigon Japanese Yakitori Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Saigon Sky Garden, 20 Le Thanh Ton Street, Distric 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Zen Saigon Japanese Yakitori Restaurant