Dailo's Kitchen and Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Dailo's Kitchen and Bar tại 17-19 Tran Hung Dao Diagonally opposite McDonald, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Dailo's Kitchen and Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Dailo's Kitchen and Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

17-19 Tran Hung Dao Diagonally opposite McDonald, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/pages/Dailos-Bar/1074635685879850