Pizza 4P's Vo Van Kiet ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (2319)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 608 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pizza 4P's Vo Van Kiet. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pizza 4P's Vo Van Kiet được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pizza 4P's Vo Van Kiet chưa? Rất đáng để thử đấy!

608 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM