The View Rooftop Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1729)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The View Rooftop Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The View Rooftop Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The View Rooftop Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 35,000đ - 300,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: Closed
Thứ ba: Closed
Thứ tư: Closed
Thứ năm: Closed
Thứ sáu: Closed
Thứ bảy: Closed
Chủ nhật: Closed