Natraj Indian Cuisine Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (622)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Natraj Indian Cuisine Restaurant tại 41 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Natraj Indian Cuisine Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Natraj Indian Cuisine Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

41 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 10:30 PM