Vesper Gourmet Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Vesper Gourmet Lounge tại 5b Ton Duc Thang District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vesper Gourmet Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến Vesper Gourmet Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

5b Ton Duc Thang District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: