Majestic Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 1 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Majestic Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Majestic Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Majestic Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

1 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: