Butcher MANZO & Craft Beer Bar Aged Beef Steak ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 17/13 and 17/14 Le Thanh Ton, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Butcher MANZO & Craft Beer Bar Aged Beef Steak. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Butcher MANZO & Craft Beer Bar Aged Beef Steak được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Butcher MANZO & Craft Beer Bar Aged Beef Steak chưa? Rất đáng để thử đấy!

17/13 and 17/14 Le Thanh Ton, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: