Spice Temple Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Spice Temple Restaurant tại 81 Mac Thi Buoi Ben nghe Ward, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Spice Temple Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Spice Temple Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

81 Mac Thi Buoi Ben nghe Ward, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: