Beanthere Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 49 Dong Khoi Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Beanthere Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Beanthere Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Beanthere Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

49 Dong Khoi Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: