Maxim's Nam An ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Maxim's Nam An tại 13-15-17 Dong Khoi St. Dist.1 Ground Floor, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Maxim's Nam An được 5 điểm. Hãy thử đến Maxim's Nam An trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

13-15-17 Dong Khoi St. Dist.1 Ground Floor, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

http://maximsnaman.vnnavi.com.vn/en/