KOMBO - Singapore Clay Pot ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 257 Giang Vo Street, Dong Da District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy KOMBO - Singapore Clay Pot. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, KOMBO - Singapore Clay Pot được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến KOMBO - Singapore Clay Pot chưa? Rất đáng để thử đấy!

257 Giang Vo Street, Dong Da District, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: