The Coffee Bean & Tea Leaf BITEXCO ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (111)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Coffee Bean & Tea Leaf BITEXCO tại 2 Hải Triều, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Coffee Bean & Tea Leaf BITEXCO được 5 điểm. Hãy thử đến The Coffee Bean & Tea Leaf BITEXCO trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

2 Hải Triều, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: